Publication details

JAK POROVNAT POUŽITÍ KOLAGENNÍCH MEMBRÁN V LÉČBĚ DEFEKTŮ ORÁLNÍ SLIZNICE? PILOTNÍ KLINICKÝ POKUS NA KRÁLÍCÍCH.

Authors

HROMČÍK Filip

Year of publication 2014
Type Conference abstract
Citation
Attached files
Description Úvod: Standardem v léčbě gingiválních recesů je krytí slizničním lalokem spolu s volným subepiteliáním štěpem z patra. V poslední době se ke stejnému účelu čím dál častěji využívají vstřebatelné kolagenní membrány (collagen matrix, CM). Účinnost této léčby lze ovlivnit přidáním řady substancí jako PRP (platelet-rich plasma), PRF (platelet-rich fibrin) či EMD (enamel matrix derivative). Cílem této studie je prověření jednotlivých kroků experimentu a stanovení metodiky pro pokus srovnávající různé způsoby ošetření slizničních defektů vstřebatelnou membránou na zvířecím modelu. Metody: Do této experimentální (intervenční) klinické kontrolované studie byli zařazeni dva novozélandští bílí králíci domácí. U každého králíka byly na orální sliznici vytvořeny tři defekty, dva na patře vpravo a vlevo, třetí na sliznici dolní čelisti vpravo. Každý defekt byl vytvořen čtyřmi řezy (skalpel s čepelí 15c) za vzniku rány tvaru obdélníku. Následně byla ostře odpreparována mukóza a část podslizničního vaziva. Periost byl ponechán. Získáno bylo tedy celkem 6 defektů. Dle principu split-mouth byly defekty ošetřeny dvojím způsobem. U skupiny A byla v místě defektu přišita CM (v tomto případě Mucograft®) pomocí čtyř stehů k okolní sliznici. Skupina B léčena nebyla, posloužila jako slepá kontrola. U jednoho z králíků byla též prověřena příprava PRP, která však v léčbě defektů nebyla využita. Lokalizace byly kontrolovány vizuálně ve dnech 3 a 21. Ve dni 3 byly odebrány bioptické vzorky ze dvou defektů pro histologickou analýzu. Výsledky: Již ve třetím dni byly našité membrány z části resorbovány. Defekty byly v různém rozsahu zhojeny. Ve dni 21 již byly všechny defekty reepitelizovány. Rozdílná původní velikost defektů znesnadňuje srovnání hojení mezi skupinami. Obě zvířata během experimentu prospívala. Závěr: Byli odoperováni dva králíci a aplikovány čtyři membrány. Z provedených výkonů vyplývá, že je potřeba unifikovat velikost a tvar defektů, čemuž musí přesně odpovídat rozměry membrány. K tomu poslouží například bioptický trepan. To zajistí jak opakovatelnost postupů a lepší stabilitu aplikovaných materiálů, tak možnost relevantního srovnání hojení v budoucím experimentu. Jako výhodná zóna pro operaci se jeví keratinizovaná sliznice patra. Poděkování: Práce byla podpořena grantem IGA NT/14321.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info