Publication details

Diagnostika helmintů v masových produktech

Title in English Diagnostics of helminths in meat products
Authors

RESLOVÁ Nikol KAŠNÝ Martin SLANÝ Michal KOUDELA Břetislav KRÁLÍK Petr

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Změny v zemědělských praktikách směrem k bio-produkci, globalizace potravinového trhu se vzrůstajícím transportem zvířat a v neposlední řadě změny klimatu, zvyšují riziko šíření různých vážných onemocnění, z nichž mnohá jsou působena také mnohobuněčnými parazity. Tyto skutečnosti umocňují potřebu vývoje nových diagnostických nástrojů zaměřených na detekci těchto patogenních agens v konečných potravinových produktech určených pro lidskou spotřebu, mezi něž spadá i maso. V souvislosti s touto problematikou je naše práce zaměřena na vývoj spolehlivé a komplexní molekulární diagnostické metody, využitelné pro rychlou kontrolu masných výrobků na trhu. Za tímto účelem jsme experimentálně ověřovali vysoce citlivou metodu multiplexní oligonukleotidové ligace - PCR (MOL-PCR). V kombinaci s detekční platformou založenou na magnetických mikrosférách a vyhodnocením prostřednictvím přístroje MAGPIX, představuje tato metoda velmi robustní diagnostický přístup, umožňující přímé kvantitativní/kvalitativní simultánní testování komplexních vzorků. V současné době jsme provedli preliminární optimalizační experimenty, během nichž byly využity specifické molekulární sondy umožňující detekci DNA dvou parazitických červů - Trichinella spiralis (část sekvence 18S rRNA genu) a Taenia saginata (část sekvence pro mitochondriální gen COX1).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info