Publication details

Akademické standardy ve sportovním managementu a jejich vliv na obsah studia

Title in English Academic Standards in Sports Management and their impact on the curricula
Authors

NOVÁ Jana

Year of publication 2012
Type Conference abstract
Citation
Description Autorka ve svém příspěvku analyzuje různé akademické standardy, které jsou základem při tvorbě studijního odboru sportovní management v zemích Evropské unie a v České a Slovenské republice. Na základě analýzy obsahu různých studijních odborů z uvedených zemí nazvaných sport management hodnotí odlišnosti a specifika v přístupech ke tvorbě obsahu tohoto studia na vysokých školách. Autorka poukazuje na to, že odlišnosti v obsahu studia jsou determinované nejen odlišným odborným přístupem ale i mírou akademické svobody univerzit při určování obsahu studia, kde je zjevný vliv různých národních systémů akreditace studia. Autorka též poukazuje na to, že v zemích, které již implementovali Evropský kvalifikační rámec a osvojili si prostřednictvím národních kvalifikačních standardů jeho filozofii, je obsah studia sportovní management a jeho struktura ovlivněna právě definováním kompetencí a schopností které se očekávají od absolventa tohoto studia. V závěru autorka poukazuje na nutnost vyjasnění zásadních otázek při tvorbě obsahu studijního odboru sportovní management v akademické komunitě, která se podílí na určování obsahových směrů tohoto studia respektujíc zásady Evropského kvalifikačního rámce i Boloňské deklarace tak, aby student tohoto studia našel po ukončení studia uplatnění nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info