Publication details

Možnosti studia pohybu ve virtuálním 3D prostředí

Authors

HERMAN Lukáš

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek se zamýšlí nad způsoby, jakými lze zkoumat pohyb a navigaci uživatelů ve virtuálních prostředích. Jinými slovy zda můžeme studovat, jakým způsobem uživatelé pracují s interaktivními 3D mapami či 3D vizualizacemi prostorových dat. Obsah příspěvku vychází z výsledků dvou explorativních výzkumů, které se uskutečnily v letech 2014 a 2015. První z nich byl založen především na sběru kvalitativních dat. V rámci této fáze byly srovnávány především vlivy různých způsobů vizualizace virtuálního prostředí (zobrazení ve 2D módu a ve stereoskopickém režimu) a různých ovládacích zařízení (počítačová myš nebo Wii Remote Controller). Na základě zjištění z této první fáze vznikla potřeba podrobněji dokumentovat pohyb a strategie uživatelů při řešení geografických úloh ve virtuálním prostředí. Z tohoto důvodu byl navržen a pilotně otestován webový nástroj, který umožňuje zaznamenávat uživatelskou interakci při práci s 3D mapou, pohyb i výsledky řešení zadaných úloh. Tyto záznamy obsahují jak data kvantitativní, tak kvalitativní. Druhý test byl realizován na desktopových počítačích s LCD monitorem a počítačovou myší. Příspěvek demonstruje možnosti zpracování, vizualizace i interpretace zaznamenaných dat. V závěru jsou diskutovány dosavadní výsledky, jejich využití i další směřování celého výzkumu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info