Publication details

Geoinformatika jako podpora při řešení mimořádných událostí

Authors

HERMAN Lukáš KUBÍČEK Petr STACHOŇ Zdeněk BÁČOVÁ Radka RUSSNÁK Jan

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek prezentuje problematiku řešenou v rámci jednoho z dílčích úkolů výzkumného projektu „Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních složek státu“ (GISBS). Úkol byl zaměřen na analytické práce a návrh geoinformační podpory stávajících postupů Policie České Republiky (PČR) v?oblasti mimořádných událostí a krizových situací. Při řešení úkolu byly analyzovány stávající standardní pracovní postupy a vybrány ty postupy, které lze optimalizovat pomocí geoinformačních technologií. Příspěvek se zaměřuje na návrh geoinformační podpory pro typové činnosti související s výbuchem tzv. špinavé bomby, záchranou pohřešovaných osob (pátrací akcí v terénu) a dopravní nehodou. V rámci těchto tří uživatelských scénářů byly identifikovány jednotlivé činnosti příslušníků PČR a pro ně byly definována vhodná podpůrná prostorová data a prostorové analýzy či kartografické vizualizace. V příspěvku jsou shrnuty dosavadní výsledky a naznačeno další využití v rámci celého projektu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info