Publication details

Zemědělství ČR po vstupu do EU: proměny, regionální diference

Authors

VĚŽNÍK Antonín NAVRÁTIL Michal SKÁCEL Petr

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Hlavním cílem příspěvku je analýza regionálně geografických diferencí českého zemědělství za období po vstupu do EU. Po vstupu ČR do EU se výrazně projevila nepřipravenost tohoto odvětví zejména na otevření obchodních bariér, velmi rychle rostl dovoz jednotlivých zemědělských komodit, především ze zemí, které daleko více podporují vlastní zemědělskou produkci. Během několika let se ČR stala významnou dovozní oblastí, přičemž vlastní zemědělská produkce se neustále snižovala, především pak v odvětví živočišné výroby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info