Publication details

Vývoj chovu ošípaných v Českej a Slovenskej republike po spoločnom vstupe oboch krajín do EÚ

Authors

HRADICKÝ Jakub VĚŽNÍK Antonín

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Cieľom príspevku je zhodnotiť dopad Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie na vývoj chovu ošípaných v Českej a Slovenskej republike. Článok hodnotí výsledky v štátoch, ktoré už vyše 20 rokov netvoria spoločný štátny útvar, no ktoré sú zároveň interferované direktívnymi opatreniami Európskej únie. Obe krajiny tak hodnotíme vo vzájomnej komparácií či už na celoštátnej alebo na užšej regionálnej úrovni. V oboch krajinách došlo síce za sledované obdobie piatich rokov k stagnácií počtu ošípaných, ale posledné tri roky vykazujú zelené čísla. V závere by sme chceli poukázať na dôsledky, ktoré prináša pokles stavu ošípaných a jeho úzky súvis so sebestačnosťou oboch krajín v tomto odvetví živočíšnej výroby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info