Publication details

Podlahovy chirurgické dny 7.-8-10.2015 Mikulov

Authors

ČAPOV Ivan VEVERKOVÁ Lenka

Year of publication 2015
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description V překrásném prostředí města Mikulov se setkalo 294 odborníků, lékařů a zdravotních sester. Zahraniční účastníci přicestovali z Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Švýcarska. Souběžně s Podlahovými dny se uskutečnil také tradiční již IX. interaktivní kongres hojení ran. Záštitu na touto akcí převzali ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské University doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, předseda České chirurgické společnosti prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA a starosta města Mikulov Rostislav Koštial. Organizátorem setkání byly již tradičně Veletrhy Brno a.s. ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP, Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, I. chirurgickou klinikou FN u sv. Anny v Brně a LF MU a Českou společností pro léčbu rány. Odborný program IX. Podlahových dní byl rozdělen do dvou dnů a osmi bloků. Věnoval se aktuálním problémům v různých oblastech chirurgie, mj. řešení aktuálních otázek trestní odpovědnosti při poskytování chirurgické péče, hrudní chirurgii, onkochirurgii, chirurgii pánevního dna a kolorektální oblasti, včetně varií. Velké pozornosti se těšil prof. Jozsef Furak z univerzity v maďarském Szegedu, který představil své zklušenosti s novým instrumentariem , jež užívá při resekci plícního parenchymu. Svými praktickými ukázkami velmi zaujal prof. Banasiewitz, který se představil v bloku léčba dutinových infekcí, nastínil možná technická řešení léčby střevních píštělí. Dvouhodinový blok s názvem právní aspekty komplikací v chirurgii a trestní odpovědnosti zdravotníků, dokumentovaných kazuistikami z chirurgické praxe se těšil nesmírné pozornosti všech. Vystoupení odborníků z Nejvyššího soudu a dalších právních zástupců jak Olomouce, tak i Ostravy, rozpoutalo bohatou diskuzi. V rámci sympozia se konala také schůze výboru hrudní sekce ČCHS. Nechyběla ani tradiční sesterská sekce a sekce mladých chirurgů a doktorandů. IX. interaktivní kongres hojení ran se hlavně zaměřil na problematiku iatrogenního a sorrorigenního poškození nemocného s důrazem na možnost právních dopadu a možnost implementace nejmodernějších léčebných postupů včetně užití nové database léčby. Obě lunch symposia připravil generálníartner. Tématem byly Moderní operační sály ve 21. století a výhody a přednosti mobilních operačních sálů V průběhu slavnostního večera byly předány tradiční Petřivalského ceny - keramické skulptury akademické sochařky Hany Kňávové na motiv rukou od francouzského sochaře Augusta Rodina. Ceny Júlia Petřivalského, zakladatele moravské chirurgické školy, se udělují osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj chirurgie a mezinárodní spolupráce v chirurgii a medicíně vůbec, a za mimořádné a významné činy v oblasti chirurgických věd. Laureáty Petřivalského cen za rok 2015 se stali prof.MUDr. František Antoš CSc. a prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. Závěrem chceme poděkovat všem partnerům za podporu a spolupráci, které si velice vážíme, a pozvat k účasti na jubilejní X. Podlahovy chirurgické dny, které budou v roce 2017 opět v Mikulově.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info