Publication details

NÁSTROJE NA SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY A EKONOMIKY HOJENÍ DEFEKTŮ PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

Authors

VEVERKOVÁ Lenka DOLEŽEL Petr NEČAS Michal

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Nejen mezi akademiky, je stale platná zásada „Publish or perish“. Přes cynismus této fráze je to důležitý cíl mnohých z nás. Ale, abychom mohli analyzovat a publikovat své výsledky, je třeba mít k tomu potřebné nástroje. Tím jsou nejen soubory nemocných, ale hlavně jejich dostupná a dobrá databáze, která nám pomůže získat rychlý přehled o jednotlivých skupinách nemocných a analyzovat data o nemocných v daném souboru. Autoři představuji nový systém databáse webovské aplikace „I-hojení.cz“ jak v českém, tak i anglickém jazyce. Popis systému: Systém pro sběr a analýzu klinických a ekonomických údajů se základními funkcemi umožňuje hodnocení léčby a lze jej používat jako nástroj argumentace pro jednání s vedením nemocnic a s pojišťovnami. Poskytuje možnost účinné kontroly léčby, sdílení konkrétních informací o případu odborníky zapojenými v projektu. Databáze je určena pro specialisty, kteří se podílejí na hojení ran. Hlavní výhodou systému je bezpečnost (na stejné úrovni jako bankovní systémy), vizuální rozdíl od IČ, variabilita nastavení hodnoticího kritéria, snadnost použití, vysoká variabilita možnosti připojení (přístup k Internetu), optimalizace pro mobilní zařízení. Systém umožňuje začlenění NPWT do klinických standardů, vyhodnocení statistických dat a využívání výsledků jako i prevence komplikací. Závěr: Tento databazový velmi dobře zabezpečený webovský systém je nepostradatelnou podporou při klinickém rozhodování a analyzování výsledků účinnosti léčby. Lze jej využít nejen při vytváření publikací, ale poskytne i ekonomickou analýzu terapie, resp. může být účinným nástrojem i v právních sporech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info