Publication details

EUROPEAN SOCIAL MODEL – IS SUSTAINABLE?

Authors

WILDMANNOVÁ Mirka

Year of publication 2015
Type Article in Proceedings
Conference RELIK 2015
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Web http://kdem.vse.cz/resources/relik15/download/pdf/48-Wildmannova-Mirka-paper.pdf
Field Economy
Keywords welfare state - financing - crisis of welfare state- social reform- public expenditure
Description Během 20. století došlo k výrazným změnám ve struktuře a koncepci sociálního státu, především vlivem demografických, ekonomických a sociálních změn. Ruku v ruce s tím mnohonásobně narostly veřejné výdaje do sociální oblasti a sociální stát se od 90. let minulého století ocitl v krizi. Vzhledem k fiskální neudržitelnosti současných sociálních systémů jsou zaváděna opatření a reformy, které by fiskální krizi sociálního státu vyřešily. Evropská unie sice zavádí určitá opatření na centrální úrovni, sociální systémy jednotlivých zemí jsou však jedinečné a historicky zakotvené. Současnou hlavní myšlenkou je zúžit roli státu na poskytovatele základní sociální ochrany a motivovat k odpovědnějšímu chování občana. Cílem příspěvku je zhodnocení současných sociálních výdajů členských zemí Evropy (v komparaci OECD) a identifikovat jejich fiskální trend.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info