Publication details

Kombinace radiologických a chirurgických metod v terapii pacientky se subclavian steal syndromem – kazuistika

Authors

KŘIVKA Tomáš VOJTÍŠEK Bohuslav HOLUB Radim

Year of publication 2011
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation