Publication details

Nová interpretace ledovcových sedimentů lokality Písečná u Jeseníku

Authors

HANÁČEK Martin SKÁCELOVÁ Zuzana NEHYBA Slavomír NÝVLT Daniel

Year of publication 2015
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Konferenční příspěvek pojednává o nové interpretaci vzniku glacifluviálních sedimentů v Písečné. Nová interpretace vychází z dřívějších prací Z. Gáby a M. Prosové, vrtné dokumentace ložiska, geofyzikálního modelu preglaciálního podloží, sedimentologické analýzy příležitostných odkryvů a georadarového průzkumu. Sedimenty v Písečné byly původně považovány za glacifluviální výplavové kužely, které směřovaly od ledovce do deprese mezi Sokolským hřbetem a Zlatohorskou vrchovinou. Čelo ledovce spočívalo severně od paleoúdolí Bělé a kužely progradovaly po svahu do centra údolí, kde vstupovaly do nevelkého jezera. Podle nové interpretace představuje lokalita gilbertovskou deltu, která ústila od čela ledovce do terminoglaciálního jezera. Toto jezero vzniklo při deglaciaci v depresi mezi Sokolským hřbetem, Zlatohorskou vrchovinou, kótou 543 m na polském území a čelem ledovce. Přímým dokladem deltové interpretace je odkrytí min. 5 m mocného štěrkovo-pískového foresetu ve střední části pískovny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info