Publication details

Metodické listy pro práci s interaktivním programem Smart Board Výchova k nekuřáctví - Normální je nekouřit

Authors

ŽALOUDÍKOVÁ Iva NEDBALOVÁ Jana CACH Zdeněk HRUBÁ Drahoslava

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Tato metodická pomůcka vznikla v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi s cílem podpořit výchovu k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu u dětí primárního stupně základní školy. Pomáhá naplňovat cíle a výstupy tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, který je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět Rámcového vzdělávacího programu pro 1. stupeň základní školy. Pomáhá také utvářet klíčové kompetence a rozvíjí i průřezová témata. Vychází z edukačních materiálů primárně preventivního programu Normální je nekouřit tak, že zpracovává úkoly a cvičení nově do interaktivní podoby. Takto přispívá k inovaci a zvyšuje atraktivitu výchovy ke zdraví pro učitele i děti. Slouží k opakování a procvičování učiva s cílem hlubšího porozumění tématu týkající se podpory zdraví a zdravého životního stylu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info