Publication details

Vymětalová, Karla. Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850–1938

Authors

BOČKOVÁ LOUDOVÁ Kateřina

Year of publication 2015
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description The review deals with the monography authored by Karla Vymětalová, who has published a bibliographical list of articles concerning classical philology in the annual proceedings of the high schools in Bohemia, Moravia and Silesia (1850–1938).
Related projects: