Publication details

Žarnov ako ukazovateľ života a zániku

Authors

PRIŠŤÁKOVÁ Michaela

Year of publication 2015
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Attached files
Description Úlohou práce bolo preskúmať súvis plošnej distribúcie žarnovov na veľkomoravských hradiskách Pohansko u Břeclavi a Valy u Mikulčic so spôsobom ich zániku. Základná otázka, ktorú sa práca snaží zodpovedať, bola, či je možné na základe koncentrácií nálezov žarnovov určiť spôsob zániku osídlenia. Pri riešení tejto otázky sa okrem plošnej distribúcie sledoval stav zachovania nálezov, pomer fragmentov k celým kusom, sekundárne využívanie žarnovov, kamenná surovina a jej zdroje, počet behúňov a ležiakov. Práca si zároveň pokladá otázku, či je žarnov vhodný artefakt na sledovanie spôsobu zániku osídlenia a aké faktory negatívne ovplyvňujú výsledky analýzy. Metodika na spracovanie zadanej témy nebola predtým vypracovaná, preto sa práca okrem riešenia zadanej úlohy zaoberá aj popisom metódy, aká bola na základe stavu a objemu dát zvolená a aké sú jej výhody a nevýhody. Okrem toho sa čiastočne venuje rôznym problémom a komplikáciám, ktoré nastali počas vyhodnocovania inventára, prepájania a vyhodnocovania dát v programe pracujúcom na báze GIS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info