Publication details

Ontogeneze imunitního systému invazního slunéčka Harmonia axyridis

Title in English Ontogeny of the immune system of invasive ladybird Harmonia axyridis
Authors

ŘEŘICHA Michal KNAPP Michal DOBEŠ Pavel HYRŠL Pavel

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Slunéčko Harmonia axyridis předurčuje k roli úspěšného invazního druhu vedle jiných vlastností i jeho výkonný imunitní systém. Přes výrazný recentní boom studií zaměřených na výzkum biologie tohoto druhu je jeho imunitní systém oblastí probádanou jen částečně. Rozhodli jsme se proto zaměřit svou pozornost na vývoj imunitního systému H. axyridis během ontogeneze. Zkoumali jsme vývoj koncentrace hemocytů v hemolymfě od 2. larválního instaru až po 32 denní dospělce. Larvální stádia hmyzu s proměnou nedokonalou májí často srovnatelné koncentrace hemocytů s dospělci. Naproti tomu některé druhy s proměnou dokonalou mají vyšší koncentrace hemocytů během larválního vývoje než v dospělosti. Koncentrace hemocytů se může skokově měnit během metamorfózy, kdy jsou vytvářeny specifické druhy hemocytů. Koncentrace hemocytů v hemolymfě slunéčka H. axyridis se v průběhu larválního vývoje příliš nemění, spíše klesá směrem ke stádiu prepupy a je celkově docela nízká (cca 5500 hemocytů v 1 µl hemolymfy). Jeden den staří dospělci mají v průměru 11500 hemocytů v 1 µl hemolymfy. Koncentrace hemocytů dále roste až do 8. dne stáří dospělce (v průměru 30000 hemocytů v 1 µl hemolymfy). Během dalšího života dospělců (do 32. dne stáří) již zůstává koncentrace hemocytů v hemolymfě víceméně konstantní. Je zajímavé, že H. axyridis se trochu vymyká převládajícím hmyzím trendům i ontogenetickým vývojem svého imunitního systému, když preimaginální stádia mají výrazně nižší koncentrace hemocytů v hemolymfě než dospělci. Na posteru by již měla být prezentována i data pro ontogenetický vývoj humorální složky imunitního systému H. axyridis.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info