Publication details

Den biologie

Title in English The Day of Biology
Authors

JANČOVÁ Martina BRABCOVÁ Blažena VODOVÁ Libuše ŠTELCL Jindřich VÁVRA Václav

Year of publication 2015
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V pátek 20. 11. 2015 uspořádala Katedra biologie PdF MU za podpory Fondu vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě“ jednodenní akci nazvanou Den biologie. Sedmnácti aktivit se zúčastnilo téměř sto žáků 2. st. ZŠ z Brna, Těšan a Tišnova. V první laboratoři zkoušeli poznávat dřeviny všemi smysly a tak měli možnost mimo jiné ochutnat pečené kdoule, rozeznat po čichu douglasku od jedle, poznávat druhy borovic po hmatu a vyzkoušet, jak zní dřevo různých stromů. Sami si vyrobili repliku zkameněliny trilobita, amonita nebo prvohorní plavuně. V druhé laboratoři poznávali, co žije na dně řeky, a soutěžili v rychlosti chytání blešivců. Učili se rozeznávat malé říční ryby, aby splnili náročný úkol spočítání jednotlivých druhů ryb ve společném akváriu. V následném úkolu měli zjistit, zda se jejich DNA shoduje s DNA jablka pomocí vizualizace své DNA a DNA extrahované z jablečného pyré. Vyzkoušeli si, jak se zachraňuje člověk se srdeční zástavou a použití AED. Po přesunu do třetí laboratoře prozkoumávali historii planety Země, když s malou nápovědou chronologicky uspořádávali jednotlivé éry a zásadní události historie naší planety. Učili se přiřazovat ke vzorkům nejběžnějších minerálů jejich typické vlastnosti, pomocí barevných kuliček stanovovali chemické složení zemské kůry a zkoumali různé horniny pod mikroskopem, aby odhalili tajemství jejich mineralogického složení. Nakonec si mohli vyzkoušet brýle „opilý a nebezpečný“, které po nasazení simulují těžkou opilost a testovat, zda by jako opilí řidiči aut dojeli bezpečně domů. Úspěšní řešitelé úkolů si v závěru své návštěvy mohli zvolit jednu ze tří možných odměn vztahujících se k biologické problematice - minerál, přívěšek z hematitu anebo vstupenku do VIDA centra. Po tomto příjemném badatelsky stráveném dnu si žáci jistě mimo jiné pamatují, že ta "kreveta" na misce byla blešivec a žije v potoce, že rybka s fousky je hrouzek nebo, že ta důležitá DNA vypadá naprosto nenápadně a u všech stejně.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info