Publication details

Didaktika odborných technických předmětů na středních školách v České republice - historie, současnost a perspektivy

Authors

SLÁDEK Petr

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Přehledová studie se zabývá vznikem a historickým vývojem oborové didaktiky technických předmětů na středních školách v České republice, provádí analýzu jejího současného stavu a ukazuje možné směry jejího dalšího vývoje. S ohledem na rozsah dané problematiky je pozornost zaměřena na klíčové momenty, které charakterizují hlavní tendence vývoje této oborové didaktiky s důrazem na význam vědeckovýzkumné činnosti v této oblasti. Příspěvek představuje i vybraná výzkumná zjištění k problematice výukových metod a technické tvořivosti žáků v odborných technických předmětech na středních školách v České republice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info