Publication details

Rozvoj města vnitřního i vnějšího - Strøget vs. Ørestad

Investor logo
Title in English Inner and Outer Urban Development - Stroget vs. Orestad
Authors

PAŘIL Vilém

Year of publication 2015
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Realizace je zaměřena vztah územního plánování a městské regulace ve vztahu především k funkčnímu využití důležitých městských komunikací, a to s důrazem na individuální automobilovou dopravu. Diskutovány jsou především dlouhodobé dopady omezování individuální automobilové dopravy v centrech měst v kombinaci s podporou a rozvojem městské hromadné dopravy a alternativních dopravních modů (především cyklodopravy a pěší dopravy). Důležitými aspektem je i koncentrace vybavenosti a služeb pro obyvatelstvo v takto se dlouhodobě měnícím městském prostoru. Druhá část realizace pak zdůrazňuje kontrast vnitřního města s jeho vnějším rozvojem za svoje původní historické hranice a zdůrazňuje principy moderní architektury a nových urbanistických realizací v kontrastu s historickou zástavbou.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info