Publication details

Případ podivuhodné bulózní dermatózy

Authors

BŘEZINOVÁ Eva

Year of publication 2016
Type Conference abstract
Citation
Description Práce popisuje případ 35-leté ženy s podivuhodným recidivujícím bulózním projevem na levém rameni. Potíže se objevují nepravidelně asi od 20 let věku. Pacientka byla opakovaně vyšetřována a léčena ambulantně i za hospitalizace na kožních klinikách. Vyvolávající faktor nezjištěn. Za hospitalizace se projev při běžné zevní terapii rychle zhojil. Dlouhodobé remise nastaly vždy po porodu dítěte (2x). Pacientka je vedena pod diagnózou dermatitis artefacta. Psychologické vyšetření prokázalo u pacientky nejistotu, nervozitu a dráždivost (navenek potlačované); psychogenní vlivy ve vývoji dermatitidy mohou hrát roli, nicméně arteficiální původ onemocnění nebyl potvrzen. Návrh psychoterapeutické intervence nebyl pacientkou akceptován. Pacientka si na dermatózu již „zvykla“, ale věří stále v uzdravení… Dermatitis artefacta je definována jako vědomé či nevědomé sebepoškozování kůže. Vyskytuje se nejčastěji u mladých žen. Vzniká na podkladě poruch osobnosti nebo již v souvislosti s psychickou nemocí. Může se však jednat i o čistě účelovou reakci u jinak zdravé osoby. Nejčastěji jde o pacientovu snahu uniknout z obtížné situace a sebepoškozením přivolat pozornost, dosáhnout určité výhody. Pacient se může poškozovat škrábáním nehty, různými předměty, cigaretami, chemikáliemi či tepelnými vlivy, injekcemi cizorodých látek. Ložiska bývají atypická, bizarní; lokalizace, konfigurace, rozsah projevů podivuhodné. Průběh, anamnéza, výsledky vyšetření ani vzhled neodpovídá známým dermatózám. Vždy je nutné vyloučit organickou příčinu onemocnění. V terapii hraje zásadní roli kromě dermatologické léčby psychosociální podpora pacienta, či přímo psychiatrická intervence.