Publication details

Příprava mezoporézních materiálů nehydrolytickými sol-gelovými metodami

Title in English Synthesis of mesoporous materials by non-hydrolytic methods
Authors

PINKAS Jiří STÝSKALÍK Aleš ŠKODA David KEJÍK Martin

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Porézní materiály hrají důležitou roli v mnoha oblastech chemie a chemické technologie. Vedle klasických zeolitů, koordinačních polymerů (MOFs) a kovalentních porézních sítí (COFs) jsou vyvíjeny nové třídy amorfních porézních systémů pro specifické funkce v heterogenní katalýze, adsorpci a separaci plynů, ukládání CO2, vodíku a methanu, elektronice, senzorech a konstrukci baterií. Hlavním cílem je připravit struktury s vysokým povrchem, velkým objemem pórů, řízenou velikostí a tvarem pórů, chemickou a termickou stabilitou, strukturní flexibilitou a chemickými funkčními vlastnostmi. Syntézy porézních materiálů založené na vodných sol-gelových reakcích selhávají v mnoha případech směsných oxidů z důvodu rozdílné reakční rychlosti a následné fázové separace. Proto byly vyvinuty principiálně odlišné nehydrolytické sol-gelové (NHSG) metody založené na polykondenzačních reakcích vhodných prekurzorů s vyloučením vody.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info