Publication details

Anatomie pro antropology I. Pohybový systém

Authors

HORÁČKOVÁ Ladislava

Year of publication 2007
Citation
Description Učební text Anatomie pro antropology I je zaměřen na studenty antropologie, ale mohou jej využít i studenti dalších oborů. Ve skriptech se studenti seznámí se základními obecnými informacemi o stavbě lidského těla, dvě hlavní kapitoly jsou věnovány kosterní a svalové soustavě. Učebnice dále popisuje soustavu spojů a nezapomíná ani na kapitolu o anatomickém názvosloví. Text je koncipován tak, aby odpovídal nárokům kladeným na studenty antropologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info