Publication details

Klinické, biochemické a genetické aspekty Wilsonovy choroby

Authors

PROCHÁZKOVÁ Dagmar TASLEROVÁ Renata DASTYCH Milan KONEČNÁ Petra KOLBOVÁ Lucie FAJKUSOVÁ Lenka

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Wilsonova choroba (MIM 277900) je vzácná, autosomálně recesivní porucha metabolizmu mědi, způsobená mutací ATP7B genu (606882), který je lokalizován na chromozomu 13q14. Udávaná incidence choroby činí asi 1:30 000-50 000 živě narozených dětí. Klinické příznaky jsou velmi variabilní od asymptomatických forem, přes chronické postižení jater, akutní selhání jater, neuropsychiatrické příznaky a akutní hemolytickou anémii. V dětském věku převažuje forma jaterní. Diagnostika se opírá o kombinaci klinických příznaků, biochemické markery (hodnota ceruloplasminu a mědi v séru, odpady mědi v moči za 24 hodin), histologické vyšetření jaterní tkáně, stanovení obsahu mědi v jaterní sušině a mutační analýzu ATP7B genu (více než 800 mutací). K léčbě se používají cheláty a soli zinku. Časná diagnostika a léčba Wilsonovy choroby má výbornou prognózu. Transplantace jater je indikována u akutního selhání jater a u pacientů s „end stage liver disease“. Rodinný screening Wilsonovy choroby umožňuje záchyt nemoci v počátečním stádiu onemocnění. Konvenční diagnostická kritéria, která platí pro dospělé, povšechně platí i pro děti. Nemusí být vždy 100% u nejmenších pacientů. Autoři prezentují zkušenosti ze souboru 35 dětských pacientů s Wilsonovou chorobou diagnostikovaných ve FN Brno.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info