Publication details

Matla-Kozłowska, M.: Pierwszi Przemyślidzi i ich państwo od X do połowy XI wieku. Ekspansja terytorialna i jej politiyczne uwarunkowania. Poznań 2008

Authors

KALHOUS David

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info