Publication details

Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů.

Authors

GODAROVÁ Jana TRBOLA Robert JAHODA Robert RÁKOCZYOVÁ Miroslava

Year of publication 2017
Type Monograph
Citation
Description Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005 až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info