Publication details

Ektoparazitické Monogenea antarktických rýb odchytených na lokalite kanál Princa Gustava

Investor logo
Title in English Monogenean ectoparasites collected from Antrarctic fishes in Prince Gustav Channel
Authors

HEGLASOVÁ Ivana NEZHYBOVÁ Veronika PŘIKRYLOVÁ Iva

Year of publication 2016
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description V súčasnosti je známych asi 5000 druhov monogenei, s ohľadom na ich vysokú hostiteľskú špecifitu a adaptačné schopnosti sa predpokladá, že celkový počet druhov je oveľa vyšší. Do roku 2010 bolo v antarktickej oblasti zaznamenaných celkom 24 druhov monogenei (10 rodov, 7 čeľadí). Hostiteľské ryby boli odchytávané počas antarktického leta v sezónach 2013 a 2014 v severozápadnej časti Antarktídy na lokalite kanál Princa Gustava (Weddellovo more). Parazitárne vyšetrenie odchytených rýb bolo vykonané na polárnej stanici Johana Gregora ?Mendela nachádzajúcej sa na ostrove Jamesa Rossa. Skúmané ryby patrili do rodov Notothenia Richardson, 1844 a Trematomus Boulenger, 1902 (v oboch prípadoch Nototheniidae Gunther, 1861) a Parachaenichthys Boulenger, 1902 (Bathydraconidae Regan, 1914). Prevalencia parazitov na hostiteľských rybách bola 38 procent. Druhová identifikácia parazitov prebiehala na základe morfologických a morfometrických parametrov sklerotizovaných štruktúr tela. Analýza preukázala prítomnosť 4 druhov z rodu Gyrodactylus von Nordmann, 1932 (Gyrodactylidae), Gyrodactylus coriicepsi, Gyrodactylus antarcticus, Gyrodactylus byrdi, Gyrodactylus sp. a 2 druhov z Pavlovskioides Bychowsky, Gussev and Nagibina, 1965 (Tetraonchoididae), Pavlovskioides antarcticus a Pavlovskioides sp. Najviac zastúpeným druhom bol G. antarcticus 51 na T. newnesi. Molekulárne analýzy jadrového úseku ITS rDNA boli použité na odvodenie medzidruhových vzťahov blízko príbuzných druhov Gyrodactylus. Sekvencie úseku SSU rDNA a fylogenetické analýzy prispeli k určeniu pozície antarktických druhov v rámci rodu Gyrodactylus a ukázali pozíciu rodu Pavlovskioides ku Gyrodactylidae.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info