Publication details

Český jazyk pro SOŠ a SOU — učitelská licence

Title in English Czech Language for Secondary Schools and Vocational Schools - teachers license
Authors

MARTINEC Ivo

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Výukový software (e-kniha)byl zpracován na základě zkoumání aktuálních potřeb inovace výuky, konkrétně českého jazyka. Software pokrývá jazykovou část předmětu český jazyk i část komunikace a sloh, koncepčně rozdělené do jednotlivých tematicky uspořádaných celků (Obecné poznatky o jazyce, Český jazyk v mluvené a psané podobě, Slovní zásoba češtiny, Tvarosloví českého jazyka, Skladba českého jazyka, Tvorba a analýza textu, Český jazyk v současné společnosti). Ty se dále dělí na kapitoly s jednotnou strukturou: teorie, řešené úlohy a cvičení. Další dvě kapitoly "test" a "nápověda" jsou dostupné v rozšířené interaktivní verzi. Výukový software koresponduje s učebnicí Český jazyk pro SOŠ a SOU a nad rámec žákovské licence obsahuje doplňující teoretické informace, odkazy a metodickou část.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info