Publication details

Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia

Authors

ZOUNEK Jiří ŠIMÁNĚ Michal KNOTOVÁ Dana

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source History of education
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0046760X.2016.1276970
Doi http://dx.doi.org/10.1080/0046760X.2016.1276970
Field Pedagogy and education
Keywords Primary school; teachers; secularisation policies; communist Czechoslovakia; oral history
Description Studie se zaměřuje na ateizaci československé společnosti v komunistickém Československu (1948-1989), v níž sehrávali důležitou roli také učitelé základních škol. Cílem je popsat a vysvětlit typické situace z každodenního života, v nichž museli učitelé plnit úkoly spojené s politikou ateizace Komunistické strany Československa. Konkrétně se autoři zajímají o obsah těchto úkolů a způsoby jejich naplňování ze strany učitelů. Současně s tímto cílem autoři sledují i otázku ideologicko-politické přípravy učitelů na tuto činnost během jejich studia učitelství. Text je založen na vzpomínkách pamětníků získaných metodou orální historie, na studiu historických archivních pramenů i dobové legislativy. Studie ukazuje, že učitelé se při plnění úkolů dostávali do složitého postavení. To plynulo na jedné straně z očekávání vládnoucího režimu, že učitelé budou svědomitě a bez výhrad plnit jeho pokyny. Na druhé straně bylo snahou učitelů, co nejméně negativně zasahovat do života žáků, případně jejich rodičů.
Related projects: