Publication details

Doporučený postup: Podávání léčiv u pacientů s nasogastrickou sondou.

Authors

RUZSÍKOVÁ Adriána ŤUPOVÁ Lenka

Year of publication 2016
Citation
Description Podávání léčiv do NGS vyžaduje specifický přístup a často i manipulaci s lékovou formou, která mnohdy není uvedena či povolena v souhrnu údajů o přípravku (SPC), jedná se o oficiálně neschválené tzv. „off label“ použití. Nesprávný postup přípravy může vést k ovlivnění účinku léčiv, nejen ve smyslu nedostatečného efektu při poddávkování, ale také ke zvýšenému riziku nežádoucích účinků při předávkování. Nevhodná příprava může vést u mnoha pacientů se sondou také k technickým problémům při samotné aplikaci, např. ulpívání léčiv na povrchu sondy, ucpání (okluze) sondy atd. Tento doporučený postup shrnuje hlavní zásady, které je potřeba dodržovat při podávání léčiv nasogastrickou sondou (NGS). Je určen pro nemocniční lékárníky a klinické farmaceuty, kteří se s danou problematikou setkávají na lůžkových odděleních.