Publication details

The right to health: a thin line between social rights and positive obligations of the State

Authors

MOLEK Pavel

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Attached files
Description Na základě pozvání ze strany Nejvyššího soudu Kyperské republiky a Rady Evropy jsem dne 24. 2. 2017 proslovil na konferenci „Sociální práva v dnešní Evropě: úloha vnitrostátních a evropských soudů“ („Social rights in today’s Europe: the role of domestic and European Courts“) přednášku na téma „Právo na zdraví: tenká čára mezi sociálními právy a pozitivními závazky států („The right to health: a thin line between social rights and positive obligations of the State“). Přednáška si kladla otázku, zda různé aspekty práva na zdravotní péči, které se objevují v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, zejména k právu na život a zákazu mučení a nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestu, již společně vytvářejí v rámci Evropské úmluvy – která byla od počátku zaměřena výhradně na občanská a politická práva – svébytné právo na zdraví.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info