Publication details

The Breach of Personal Data Protection by Public and Private Authorities

Authors

MOLEK Pavel

Year of publication 2017
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Attached files
Description Na základě pozvání ze strany European Judicial Training Network jsem v Lisabonu přednášel v rámci školení soudců z různých členských států EU nazvaného „Soudcovské školení na téma ochrana osobních údajů a právo na soukromí“ („Judicial Training on Data Protection and Privacy Rights“). V jeho rámci jsem dne 24. 3. přednesl hodinovou přednášku na téma „Porušení ochrany osobních údajů ze strany veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů“ („The Breach of Personal Data Protection by Public and Private Authorities“).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info