Publication details

Biomonitoring zdravotníků exponovaných cytostatikům - první výsledky vyšetření metodou FISH

Authors

PETROVOVÁ Markéta SVOBODA Marek RUBEŠ Jiří MUSILOVÁ Petra BRHEL Petr ŠEBESTOVÁ Hana VOZDOVÁ Miluše

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Byly zpracovány výsledky od 100 pracovníků v devíti provozech s rizikem expozice cytostatikům nebo ionizujícímu záření. Jako vnitřní kontrola slouží 18 zaměstnanců, kteří nepracují v riziku. Podle předběžného statistického hodnocení se žádné z pracovišť signifikantně neliší ve frekvenci chromosomálních přestaveb od kontrolní skupiny. V našem souboru je signifikantní korelace mezi počtem translokací a věkem (r=0,504). Průměrný věk na jednotlivých pracovištích se neliší od kontroly s výjimkou jednoho oddělení s 9 zaměstnanci, kde je vyšší (p=0,015). Ve frekvenci translokací se však mírně vyšší věk neprojevil zvýšenou frekvencí translokací. Výstupem dosavadních vyšetření je celkový počet translokací extrapolovaný na celý genom v rámci jednotlivých pracovišť. Zjištěný celkový počet translokací se neliší ani z pracovišť s ionizujícím zářením.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info