Publication details

Identifikace miskoncepcí ve vybraných aspektech anorganické chemie pomocí pojmových map

Authors

ŠINDELKOVÁ Monika PLUCKOVÁ Irena

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pojmová mapa se v dnešní době velmi často využívá jako jeden z diagnostických nástrojů pro identifikaci miskoncepcí především v přírodovědných předmětech. Podněcuje žáky k hlubšímu, aktivnějšímu a kritičtějšímu pohledu na konkrétní probírané téma. Pomáhá učitelům a pedagogům hledat možné nepřesnosti a nejasnosti ve vzájemných vztazích mezi pojmovými strukturami. Předložený příspěvek se zabývá identifikací miskoncepcí prvku kyslíku pomocí pojmové mapy. Žáci mají mnoho nepřesných či nedokonalých představ o vybraném prvku periodické tabulky. Tyto představy jsou před učiteli většinou skryty. Pojmová mapa je jeden z nástrojů, který pomáhá učitelům odhalovat skryté představy žáků o daných pojmech a následně s nimi pracovat z různých úhlů pohledu. Jedná se o předvýzkum kvalitativního výzkumného šetření, který byl proveden u žáků osmého ročníku na čtyřech základních školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info