Publication details

Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu"

Investor logo
Title in English New Findings about the Origin of the Occitan Cathar Codex of Lyon and the So-called "Ritual of Lyon"
Authors

ZBÍRAL David BRENON Anne

Year of publication 2016
Type Article in Periodical
Magazine / Source Religio: Revue pro religionistiku
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web Digitální knihovna FF MU
Field Philosophy and religion
Keywords Ritual of Lyon; Lyon Bibliotheque municipale ms. PA 36; Peter Autier; Pierre Authié; Catharism; Cathars; manuscript; Occitan Bible
Description Tento článek reinterpretuje původ kodexu Lyon, Bibliotheque municipale, ms. PA 36, který obsahuje okcitánský překlad Nového zákona a katarský text známý pod označením Lyonský řád. Lyonský kodex je důležitý nejen pro dějiny nekonformních křesťanských tradic ve středověku, ale také pro dějiny vernakulárních překladů Bible. Na základě dřívějších jazykovědných poznatků a vnitřních i vnějších dokladů ukazujeme, že kodex a Lyonský řád nejsou odkazem "zlatého věku" katarství na počátku 13. stol., nýbrž smělého pokusu Petra Autiera a jeho skupiny o oživení katarství v Languedoku. Lyonský řád viditelně vznikl v podmínkách skrývající se církve, narozdíl od staršího Florentského řádu předpokládá neustálé přesuny, institucionalizuje přenos rituálních kompetencí z vysvěcených představitelů na staršího, ba dokonce běžné "dobré lidi". U této skupiny je ostatně extenzivně dosvědčeno užívání knih včetně opisů Bible. Vedle těchto obecných konvergencí existuje pět velmi konkrétních paralel: dvě specifická pravidla života, distributivní užívání slova "be" (dobro) v popisu consolamenta, zdůrazňování užívání ubrusu během consolamenta, známé jen z této skupiny, a užívání slova covenesa v kontextu konsolamenta. Tyto spojnice ukazují, že lyonský kodex je jednou z kapesních biblí užívaných Petrem Autierem a jeho druhy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info