Publication details

Korpusy češtiny a výzkum gramatických kategorií proprií

Authors

TUŠKOVÁ Jana Marie

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek se zabývá možnostmi i omezeními korpusů současné češtiny při výzkumu gramatických vlastností proprií. Má povahu interdisciplinární, spojuje onomastiku s korpusovou lingvistikou a gramatikou, poukazuje na otázku materiálových zdrojů a způsobu jejich popisu při zkoumání proprií. V praktických výstupech se příspěvek zaměřuje na oblast synchronních korpusů psané češtiny z řady SYN a možnosti zpracování gramatických vlastností oikonym češtiny. Všímá si zejména způsobů vyhledávání tvarů oikonym a jejich specifik. Vyhodnocuje, které jevy deklinace českých oikonym zachycují synchronní korpusy v dostatečné míře a které dokládají jen periferně.