Publication details

Korpusy češtiny a výzkum gramatických kategorií proprií

Authors

TUŠKOVÁ Jana Marie

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek se zabývá možnostmi i omezeními korpusů současné češtiny při výzkumu gramatických vlastností proprií. Má povahu interdisciplinární, spojuje onomastiku s korpusovou lingvistikou a gramatikou, poukazuje na otázku materiálových zdrojů a způsobu jejich popisu při zkoumání proprií. V praktických výstupech se příspěvek zaměřuje na oblast synchronních korpusů psané češtiny z řady SYN a možnosti zpracování gramatických vlastností oikonym češtiny. Všímá si zejména způsobů vyhledávání tvarů oikonym a jejich specifik. Vyhodnocuje, které jevy deklinace českých oikonym zachycují synchronní korpusy v dostatečné míře a které dokládají jen periferně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info