Publication details

Distribution of intragranitic NYF pegmatites in the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic; a vertically zoned pattern

Authors

ZACHAŘ Adam NOVÁK Milan

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Zonální distribuce intragranitických NYF pegmatitů je v literatuře citována jen z několika lokalit ve světě (South Platte, Colorado a Nine Mile Pluton, Wisconsin). Zjištěná vertikální distribuce těchto pegmatitů třebíčského plutonu byla konfrontována s geologickými a geofyzikálními parametry mateřského plutonu. K lepšímu pochopení vertikální distribuce pegmatitů byl také sestaven přehled texturních a mineralogických typů pegmatitů a jejich typových lokalit. Ze shromážděných dat vyplývá částečná korelace geofyzikálních vlastností plutonu (tíhové anomálie, hustota hornin, distribuce Th), geologické stavby plutonu (míra denudace, zlomová tektonika) a distribuce pegmatitů: ve spodních partiích plutonu jsou přítomny primitivní pegmatoidy až kulovité pegmatity, které se směrem do nadloží vyvíjí přes jednoduchá deskovitá až kapkovitá tělesa do relativně mocnějších, naduřelých, silně albitizovaných pegmatitů s berylem a kasiteritem. Pozice turmalínu stále není spolehlivě vyřešena a je zřejmě závislá na více faktorech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info