Publication details

Veřejný zájem a transparentnost v mezinárodní obchodní arbitráži

Title in English Public Interest and Transparency in International Commercial Arbitration
Authors

DRLIČKOVÁ Klára

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Časopis pro právní vědu a praxi
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Web Open access časopisu
Field Law sciences
Keywords international commercial arbitration; privacy; confidentiality; public interest; transparency; arbitral award
Attached files
Description Cílem tohoto článku je analýza otázky transparentnosti v mezinárodní obchodní arbitráži. Článek směřuje zejména k zodpovězení otázky, zda existuje veřejný zájem na systematickém zveřejňování rozhodčích nálezů. V úvodu je stručně shrnut současný stav neveřejnosti a důvěrnosti v mezinárodní obchodní arbitráži. Neveřejnost je v mezinárodní obchodní arbitráži mezinárodně uznávaná. V případě důvěrnosti, resp. mlčenlivosti v současné době jednotná koncepce neexistuje. Problematická je zejména existence povinnosti stran zachovat mlčenlivost. Její existence, rozsah a výjimky z ní se mohou lišit stát od státu. K prolomení mlčenlivosti může dojít i z důvodu veřejného zájmu. V mezinárodní obchodní arbitráži jsme svědky trendu směrem k vyšší míře transparentnosti. Nelze ovšem uvažovat o široce koncipované transparentnosti ve smyslu prolomení neveřejnosti, široké účasti třetích osob či přístupu veřejnosti ke všem dokumentům. Existuje však veřejný zájem na zveřejňování rozhodčích nálezů. U způsobu zveřejnění je nutné vzít v potaz zájem stran na zachování důvěrnosti rozhodčího nálezu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info