Publication details

Využití RNA sekvenování v identifikaci nových klinicky relevantních biomarkerů – přehled a vlastní výsledky se zaměřením na monitoring akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci

Title in English RNA sequencing in the identification of new clinically relevant biomarkers - overview and primary data focused on acute allograft rejection monitoring
Authors

NOVÁK Jan MACHÁČKOVÁ Táňa KÁFUŇKOVÁ Tereza GODAVA Július HUDE Petr NĚMEC Petr BEDÁŇOVÁ Helena SLABÝ Ondřej BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie KREJČÍ Jan ŠPINAROVÁ Lenka

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info