Publication details

Pavel Materna a třísložková teorie jazyka

Investor logo
Title in English Pavel Materna and the Ordered-Triple Theory
Authors

HORÁK Aleš PALA Karel

Year of publication 2015
Type Article in Periodical
Magazine / Source Studia philosophica
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Web http://hdl.handle.net/11222.digilib/134587
Field Informatics
Keywords ordered-triple theory; theory of language; syntax; semantics; pragmatics; procedural grammar of Czech; transparent intensional logic
Description V příspěvku připomínáme originální spolupráci s prof. P. Maternou, která začala v 60. letech minulého století a vedla ke vzniku třísložkové teorie jazyka, jejímiž autory jsou spolu s Pavlem Maternou Karel Pala a Aleš Svoboda. Články o třísložkové teorii byly publikovány v r. 1976 a 1979, ovšem jméno P. Materny se v titulcích článků nesmělo objevit, byl tak komunistickým režimem trestán za vyloučení z KSČ v r. 1969. Třísložková teorie jazyka, jak název naznačuje, pokrývá tři základní komponenty systému jazyka, tedy syntax, sémantiku a pragmatiku, a je plně srovnatelná s podobnými pokusy u nás i v zahraničí. Stala se východiskem pro další propojení logiky, lingvistiky a informatiky díky působení K. Paly a P. Materny na Fakultě informatiky od roku 1995. Do této spolupráce se zapojili studenti Fakulty informatiky, zejména Aleš Horák, jehož zásadním příspěvkem je počítačová implementace systému transparentní intenzionální logiky (TILu) ve vztahu ke zpracování přirozeného jazyka (češtiny).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info