Publication details

Obraz „jiného“ a „cizího“ v autobiografické trilogii Terezy Boučkové

Title in English The image of the "other" and "foreign" in the autobiographical trilogy by Tereza Boučková
Authors

LOLLOK Marek

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description V příspěvku jsme se zabývali především tematicko-motivickou analýzou volné prozaické trilogie Terezy Boučkové (jmenovitě jde o knihy Indiánský běh (1992), Rok kohouta (2008) a Život je nádherný (2016)). V těchto prózách Boučková beletristicky exponovala vlastní zkušenost s adopcí romských chlapců, včetně deziluze z výsledku své obětavé výchovy. Silné, společensky aktuální téma, zajisté i díky způsobu zpracování v sugestivních literárních denících, vzbudilo (zejména v případě druhého dílu) velkou pozornost jak v literárních, tak v neliterárních kruzích. S ohledem na téma konference jsme sledovali především způsob prezentace „jiných“ a „cizích“ elementů v perspektivě vypravěčky; zvláště se soustřeďujeme na proměny jejího vztahu k osvojeným dětem a k vlastní rodině.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info