Publication details

Genetická variabilita systému MMP u CVD

Authors

SLONKOVÁ Veronika VAŠKŮ Vladimír VAŠKŮ Anna

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Chronické žilní onemocnění (CVD - chronic venous disease) představuje závažný zdravotní problém. Polymorfismy genů matrix metalloproteináz (MMP) mohou hrát důležitou roli v progresi CVD a vzniku žilního bércového vředu..

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info