Publication details

Prozodické jednotky v moderní čínštině: Suprasegment/supersegment?

Title in English Prosodic Units in the Standard Chinese: Prosodic supraword/superword?
Authors

POSPĚCHOVÁ Zuzana

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek se věnuje analýze nové navrhované jednotky prozodické roviny zatím pracovně nazvané suprasegment/supersegment. Na korpusu textů se pokouší jednotku definovat, potvrdit její adekvátnost a analyzovat ji z několika základních hledisek: počtu slabik a kombinace segmentů, které ji tvoří, a její pozice ve větě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info