Publication details

Naše zkušenosti s léčbou chronické spontánní kopřivky omalizumabem

Authors

NEČAS Miroslav

Year of publication 2017
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti molekule IgE. Tento preparát byl v roce 2014 schválen k léčbě chronické spontánní kopřivky jako 3. linie léčby u dospělých a dospívajících pcientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu H1 antihistaminiky..

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info