Publication details

Didaktika přírodních věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Title in English Didactics of Natural Sciences in Faculty of Education of Masaryk University
Authors

HOFMANN Eduard VODOVÁ Libuše

Year of publication 2017
Type Article in Periodical
Magazine / Source Geografická revue
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Web http://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2017/1-2017/2017-13-1-61-69.html
Doi http://dx.doi.org/10.24040/GR.2017.13.1.61-69
Keywords didactics, natural sciences, inter-subject relations
Description Jednou z odlišností doznívající kurikulární reformy od předešlých dokumentů je zařazení skupin předmětů do vzdělávacích oblastí. Tato skutečnost směřuje především k posilování mezipředmětových vazeb, které by mohly přejít od kooperace až k samotné integraci příslušných oborů na základních a středních školách. To znamená především změnu v podobě komunikace mezi jednotlivými vyučujícími. Tento trend nevymaže ani další vývoj kurikulárních dokumentů. Příkladem inovace studijních programů na PdF MU bylo zavedení předmětu Didaktika přírodních věd ve studijním roce 2005/06. Tento předmět vznikl na základě dlouholeté spolupráce přírodovědných kateder na PdF MU. Předcházelo mu např. zpracování projektu sekce přírodních věd „Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů“ v jehož rámci vznikly společné studijní texty zaměřené na propojení učiva přírodovědných předmětů (kol. 1996). V roce 1996 začalo fungovat „Integrované terénní pracoviště PdF MU“ v obci Jedovnice, zaměřené na terénní výuku, atd.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info