Publication details

Přehled výzkumu v psychosomatice: historie a současnost

Authors

HAVELKOVÁ Anna KRYL Michal

Year of publication 2018
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek se bude věnovat rozdílným přístupům ve zkoumání psychosomatiky, neboť je často vzhledem k vágním nebo roztříštěným definicím samotné psychosomatiky obtížné se v teoretických základech zorientovat. Jednotlivé výzkumy vycházejí z různých historických a metodologických zakotvení, což často ztěžuje srovnatelnost studií a vytvoření jednotného paradigmatu v pohledu na psychosomatiku. V příspěvku nastíníme historický kontext zkoumání potíží, ve kterých hrají roli určitou měrou faktory somatické, ale i psychogenní. Zaměříme se na aktuální metody a témata ve výzkumu psychosomatiky u nás i v zahraničí. Příspěvek si klade za cíl částečně shrnout dosavadní poznatky ve výzkumu psychosomatiky a poskytnout tak teoretické zakotvení pro další potřebné studie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info