Publication details

Den biologie 2017

Title in English The Day of Biology 2017
Authors

JANČOVÁ Martina VODOVÁ Libuše BRABCOVÁ Blažena ŠTELCL Jindřich ŽÁKOVSKÁ Alena

Year of publication 2017
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Katedra biologie PdF MU uspořádala v pátek 10. 11. 2017 jednodenní akci nazvanou Den biologie za podpory Fondu vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě“. Řadu zajímavých úkolů se vzdělávacím charakterem plnilo během celého dne 170 žáků druhého stupně základních škol. Čtyři hlavní tematické celky byly rozděleny do tří laboratoří a jedné učebny. V první laboratoři nazvané „Co nevidím, to si přiblížím mikroskopem“, žáci pozorovali nálevníky, rozsivky a řasy, které se vyskytují v listopadu v řece Svratce a také si vytvořili své trvalé preparáty s průduchy rostlin, křídlem včely a rozsivkami. Cílem úkolů bylo ukázat rozmanitost tvarů a rysů na rozsivkových schránkách a seznámit žáky s determinací rozsivek. Žáci si také zkusili vyřešit za pomocí mikroskopů kriminální čin. Cílem zde bylo nenásilnou formou upozornit na rozdílnosti ve stavbě vlasů a různých zvířecích chlupů. Úkoly v učebně se soustředily na „Tok energie“ v buňkách a souvislost s různými pohyby živých organismů. Žáci si vyrobili malý funkční model lidských plic a utřídili si rozličné formy příjmu kyslíku u různých organismů. Seznámili se a také si zasadili hýbající se rostlinu „mimózu“, srovnali si migraci úhoře a lososa a stanovovali trasu migrací čápů do Afriky. V laboratoři nazvané „Nebezpeční živočichové“ si mohli prohlédnout zajímavé sbírky rozličných bezobratlých živočichů, pozorovat povrch těla živočichů se šupinami za pomocí preparátů v lihu (užovka obojková, zmije obecná, slepýš křehký) a dozvědět se důležité informace k životním stádiím klíštěte obecného a ochraně před nebezpečnými chorobami, které přenáší. Poslední laboratoř nazvaná „Záhady mikrosvěta“ si za pomocí přiřazování mikroskopických fotografií a reálných předmětů, částí těla člověka, hornin a minerálů, kladla za cíl ukázat žákům běžné věci, které je obklopují netradičním způsobem po mnohonásobném zvětšení elektronovým, polarizačním a světelným mikroskopem Úspěšní řešitelé úkolů si v závěru své návštěvy mohli vybrat za odměnu minerál a učitel potom pro třídu jeden z karetních klíčů ze světa rostlin, motýlů či jiných bezobratlých. Cílem celé aktivity, na jejíž organizaci se podílelo osm členů Katedry biologie a téměř dvacet studentů, bylo především zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd. Aktivita týmu katedry byla finančně podpořena 16 tis. Kč na nákup materiálu a pomůcek, 3 tis. Kč na služby a 15. tis. Kč na odměny pro organizátory. Badatelsky strávený den za zájmu hojného počtu žáků a studentů nás velmi potěšil a doufáme, že v podobných aktivitách budeme mít možnost pokračovat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info