Publication details

Nádor v dutině ústní, komplikace chirurgického ošetření v zubní praxi-krvácivé stavy,osteonekrozy

Authors

BULIK Oliver BLAHÁK Jiří ZELINKA Jiří

Year of publication 2017
Citation
Description doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., MUDr. MDDr. Jiří Zelinka, MUDr. MDDr. Jiří Blahák - Základy orofaciální onkologie, pacient před a po onkologické terapii v zubní praxi Orofaciální onkologie v dnešní době představuje multidisciplinární komplexní léčbu jejíž základ stále tvoří chirurgická resekce tumoru. V popředí zájmu poslední doby jsou rekonstrukční možnosti přinášející pro pacienty vyšší kvalitu života. Nutnou součástí léčby je adjuvantní onkologická léčba přinášející některá úskalí pro pacienty v ordinaci praktického zubního lékaře. MUDr. MDDr. Jiří Blahák, MUDr. MDDr. Jiří Zelinka, doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. - Antikoagulační terapie a krvácivé stavy u pacientů v ordinaci zubního lékaře Antitrombotikum již dávno není pouze Warfarin. Stále častěji se setkáváme s léky ze skupin nových perorálních antikoagulancií a antiagregancií. Nová perorální antikoagulancia přináší méně rizik pacientům a jednodušší ošetřování pacientů s touto léčbou v ordinaci zubního lékaře. MUDr. MDDr. Jiří Zelinka, MUDr. MDDr. Jiří Blahák, doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D. - Medikamentózně podmíněné nekrózy čelistních kostí - rizika a postupy v ambulantní praxi Antiresorpční terapie u pacientů s osteoporózou a především u pacientů s metastatickým postižením skeletu s pokročilým stadiem nádorového onemocnění představuje důležitou skupinu pacientů v ordinaci zubního lékaře. Rizikem užívání těchto moderních léku je vznik medikamentózně podmíněných osteonekróz čelistních kostí. Cílem přednášky bylo seznámit posluchače s diagnostikou, léčbou a především úlohou praktického zubního lékaře při prevenci tohoto nového onemocnění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info