Publication details

Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS

Authors

POTRUSIL Martin KALA Zdeněk PROCHÁZKA Vladimír KŘENEK Adam FORETOVÁ Lenka SVOBODA Marek KUNOVSKÝ Lumír

Year of publication 2018
Type Conference abstract
Citation
Description GAPPS představuje velmi vzácnou příčinu polypózy žaludku s významným rizikem adenokarcinomu žaludku již okolo 30. roku. Endoskopická surveillance je vzhledem k obrovskému počtu adenomatózních polypů velmi limitovaná. Profylaktickým ev. terapeutickým řešením je totální gastrektomie a lymfadenektomie, v optimálním případě provedené laparoskopicky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info