Publication details

Nonuremická kalcifylaxe u polymorbidní pacientky

Authors

NEČAS Miroslav

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Kalcifylaxe neboli kalcifikující uremická arteriolopatie je vzácné onemocnění, které se rozvíjí na podkladě obliterující kalcifikace malých a středních cév, což vede k tkáňové ischémii a nekróze. Jedná se o velice závažné, progredující onemocnění, které má často fatální vyústění. Postihuje především dialyzované pacienty, ale může se vyskytnout i u „neuremických“ pacientů. Je popisován případ 78 –leté polymorbidní pacientky, která ale neměla ledvinné selhání, u níž došlo k rozpadu na P bérci za vzniku dvou defektů s nekrotickou spodinou. Stav byl nakonec uzavřen jako kalcifylaxe při kombinaci více faktorů. Na možnost kalcifylaxe je třeba pomýšlet i u pacientů, kteří nejsou dialyzovaní či nemají ledvinné selhání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info