Publication details

Civilní status člověka. In Cofola 2018

Title in English Civil Status
Authors

KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka DÁVID Radovan

Year of publication 2018
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Civilní status člověka je klíčovým pojmem soukromého práva. Zejména po rekodifikaci občanského zákoníku nabývá na významu, neboť došlo k podstatným změnám, zejména jde-li o vymezení jeho obsahu. Tradičně civilní status člověka zahrnuje jméno a příjmení, právní osobnost a svéprávnost, bydliště a v neposlední řadě i rodinný status, tj. vazby člověka na své příbuzné, rodinu. Někdy bývá do civilního statusu člověka zahrnuta i problematika vlastnictví. Ve vazbě na rekodifikovaný občanský zákoník se klade celá řada koncepčních, ale i dílčích otázek. Projekt proto cílí jak na obecné, tak zvláštní souvislosti dané problematiky, kupř. i na analyzování civilního statusu transsexuálů a transgender lidí. Danou problematiku nelze zkoumat bez širších vazeb na neprávní disciplíny, ale zejména bez historických, evropských či světových souvislostí, jmenovitě např. bez dopadů judikatury Evropského soudu pro lidská práva na národní právní řády v Evropě, resp. lidskoprávní dimenze vůbec.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info